Jätekuljetuksia valvottiin kesällä 2016 kenttävalvontapäivillä Turussa. Lisääntyneen valvonnan myötä on havaittu, että tietoisuus jätekuljetusten merkityksestä jätehuollon toteutum…