Sekalaisia purkujätekuormia on hyvin vaikea lajitella ja käsitellä niin, että niistä saataisiin kierrätykseen tai edes kaatopaikkasijoittamiseen kelpaavia jakeita.

Portti sulkeutui yrittäjiltä

Kaatopaikan portit ovat sulkeut…