Kolumni

Lisää biokaasua & biokiertoa

Seuraavien vuosien aikana tullaan määrittelemään raamit kansallisen biokierron luomiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka monta kotimaisella biokaasulla kulkevaa kaa…