Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Tieto materiaalien ja tuotteiden sisältämistä haitallisista aineista ei tavoita jätehuolto- ja kierrätysvaiheen toimijoita. On riski, että kiertotaloudessa kiertävät myös haitta-aineet. Lue lisää. >>

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin