Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Haluaako eduskunta, että jätealaa koskevassa erityislaissa höllennettäisiin sidosyksikköjä koskevaa markkinaehtoisen ulosmyynnin prosenttirajaa löyhemmäksi kuin yleislakina toimivassa hankintalaissa? Jätealan edunvalvojat kiistelevät tästä. Lue lisää. >>

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin