Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Jätelain uudistamista valmisteleva työryhmä ei päässyt yhteisymmärrykseen jätelain muutoksista. Loppuraportin liitteenä on 50 sivua eriäviä mielipiteitä ja täydentäviä lausumia. Lue lisää. >>

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin